Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Giường bệnh đa năng - Giường y tế đa năng 6,250,000
6,250,000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 6,250,000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 6,250,040